Hankeinfo - Metsätalous

Hankkeen nimi:Aika:
BioE-logia - Oppia ja tukea bioenergia-alan maaseutuyrittäjyyteen1.1.2012 - 31.12.2014
Biomassan pakkauslaitos – esiselvitys1.3.2002 - 31.12.2002
Elinvoimainen metsätila16.8.2010 - 16.8.2014
Energiametsä1.10.2012 - 28.2.2015
Energiapuukohteiden kaukokartoitus –esiselvitys1.5.2003 - 31.12.2004
Energiapuun ja lötömin hyödyntäminen bioenergiatuotannossa 15.11.2004 - 31.12.2005
Esiselvityshanke Rannikon nuorten kansainväliseen metsä- ja luontohankkeeseen3.5.2006 - 30.9.2006
ETL-Iiseutu1.6.2001 - 31.5.2004
ForestFire - polttavan ajankohtaista tietoa metsäenergiasta2.7.2012 - 1.7.2014
Huomisen suometsät14.6.2002 - 13.6.2005
Hyvän metsänhoidon koulutus1.1.2004 - 31.12.2007
Innometsä1.3.2008 - 31.12.2012
Kairanmaan metsätietokeskus1.8.2002 - 30.11.2005
Koillismaan yhteisomistustilojen hallinta1.7.2002 - 30.6.2005
Kurki-Hirsi-Esiselvitystyö2.1.2001 - 30.9.2001
Laikkumätästysmenetelmän kehittäminen Koillismaalla2.4.2004 - 31.7.2007
Logistiikan hyödyntäminen puuenergian korjuussa ja metsänparannustöissä1.9.2006 - 31.12.2007
Lähi- ja luomuruoan saavutettavuus Pohjois-Pohjanmaalla1.10.2012 - 30.9.2014
MAASEUTU-PISA -koulutushanke1.1.2009 - 31.12.2012
Maaseutupalvelut verkossa6.7.2004 - 28.2.2005
Maaseutuympäristöstä työtä ja toimeentuloa4.10.2004 - 28.2.2005
Mennään mettään1.4.2003 - 30.6.2005
Metsien sertifioinnin maastouttaminen ja metsänhoitoyhdistysten ympäristöjärjestelmät Pohjois-Pohjanmaalla 15.11.2000 - 31.12.2003
Metsissä mahdollisuus – verkostohanke1.1.2004 - 28.2.2005
Metsissä mahdollisuus-verkostohanke1.3.2004 - 31.3.2006
Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden kehittämishankkeen esiselvitys7.4.2003 - 31.12.2003
Metsuriyrittäjyyden kehittämishanke_Alma1.4.2005 - 28.2.2006
Metsuriyrittäjyyden kehittämishanke_Tav11.6.2005 - 31.12.2007
Metsä meilläkin1.12.2001 - 30.11.2004
Metsäenergiaa Kalajokilaaksosta 11.12.2004 - 31.12.2006
Metsäenergiaa Kalajokilaaksosta 21.1.2005 - 31.12.2006
Metsänomistajan verkkopalvelut1.7.2000 - 31.3.2002
Metsänomistajan verkkopalvelut 216.2.2002 - 31.12.2005
Metsäsi on yritys1.5.2006 - 31.12.2007
Metsästä matkailutuotteita?12.1.2010 - 31.12.2010
Metsätalous alunamailla20.4.2005 - 31.12.2005
Metsätilakoon kasvattaminen yhteismetsien pinta-alaa lisäämällä8.3.2012 - 30.6.2014
Metsätilan haluttu ja hallittu sukupolvenvaihdos1.1.2006 - 31.12.2007
Metsätilan omistusjärjestelyt -tehoa neuvontaan1.8.2009 - 31.7.2011
Naismetsänomistajien koulutushanke JoMMA ry:n alueella3.2.2004 - 31.12.2005
Naistenmetsä20.5.2002 - 31.3.2004
Nilapuu20.5.2000 - 31.12.2003
Nukkuvien herättely/Vireyttä metsään10.1.2005 - 28.2.2006
Nuorten taimikonhoitohanke "Metsäsi on yritys"1.5.2006 - 31.1.2008
Paikkatietoon yhdistetyn koneistutuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla1.1.2012 - 31.12.2014
PERKKU2.5.2001 - 30.6.2003
Pienmetsänomistajan palvelut1.1.2002 - 30.6.2004
Pohjoinen luonnonvaraklusteri toimivaksi1.4.2004 - 31.12.2005
Pohjois-Pohjanmaan metsätalouden kannattavuus1.1.2002 - 30.6.2005
Pohjois-Pohjanmaan metsätalouden työohjelma 2000-200523.5.2000 - 30.4.2005
Pohjois-Pohjanmaan pellettihanke31.10.2003 - 31.7.2005
Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen1.1.2005 - 31.12.2005
Puualan kehittämis- ja koulutushankkeen esiselvitys11.3.2004 - 1.3.2005
Puuenergia nousuun1.7.2002 - 31.12.2006
Puun kuoren käyttö rehuna1.2.2003 - 31.12.2003
Puunhankinnan uudet liiketoimintamallit10.2.2003 - 31.8.2003
Rannikon nuorten kansainvälinen metsä- ja luontohanke 1.12.2006 - 31.12.2007
Ruka-Kuusamo -pilotti. Elinkeinolähtöisen, monitavoitteisen metsäsuunnittelun kehittäminen matkailukeskittymässä. 1.1.2011 - 31.12.2014
Taimesta tukkipuuksi1.1.2008 - 31.12.2010
Teknologialla tehokkuutta metsänhoitoon - koneellisen istutuksen laaja käyttöönotto1.3.2010 - 28.2.2013
Toimeentuloa metsästä 11.1.2001 - 30.6.2005
Toimeentuloa metsästä 21.1.2001 - 31.12.2004
Toimiva metsä1.9.2009 - 31.8.2014
Tuottava maaseutu1.1.2011 - 31.12.2014
Työtä maasta6.8.2001 - 5.8.2004
Törrönkankaan savotta1.1.2005 - 31.12.2006
Valtakunnallinen urakointi- ja työpalveluportaali PalveluApaja.net1.6.2004 - 28.2.2006
Woodpark-esiselvityshanke1.9.2002 - 31.12.2002
Yhteisomistustilojen ja sukupolven muutokset metsätilalla20.9.2005 - 30.6.2007
Softers Oy